Logopédia for PC

Program Logopédia pomáha pri fixácii správnej výslovnosti hlások – K, Ch, V, F, L, Ľ, Ť, Ď, Ň, Č, Š, Ž, C, S, Z, striedaní sykaviek C, S, Z – Č, Š, Ž, tvorbe hlásky R substitučnou metódou /namiesto r vyslovujeme d/, fixácii hlásky R a rozvoji slovnej zásoby.

Je...

User reviews

 • tomas batik
  tomas batik
  2014-10-27

  Konečne v slovenčine K dokonalosti mi tam chýbajú obrázky, prípadne opis polohy jazyka v ústach vo vzťahu k zubom, podnebiu a pod. pri výslovnosti konkrétnych písmen. Aby sa to ľahšie deťom vysvetľovalo.

Download Logopédia for Computer

 1. Download BlueStacks, a free Android emulator.
 2. Install BlueStacks from installation file.
 3. Now run BlueStacks and use the search tool of BlueStacks to find the Logopédia.
 4. As you find the game then hit the installation button and install it by following on screen instructions.
I hope the guide to download Logopédia for Windows PC works for you. Don't forget to share this guide with your friends over Facebook, Google+ and Twitter.

Logopédia Download